Příští program

Malíř cností i neřestí Petr Jan Brandl (1668-1735) – 350. výročí narození
Nejslavnější malíř českého baroka a jeden z nejdůležitějších reprezentantů vrcholně barokní malby ve středoevropském prostoru, který ve svých nejlepších pracích dosahuje nejvyšší tehdejší evropské úrovně – to byl Petr Brandl.
Pocházel ze zámožné rodiny, proto získal vzdělání v jezuitském gymnáziu, kde se důkladně seznámil s díly italských a holandských mistrů. Nejvíce však jeho tvorbu ovlivnili čeští malíři Karel Škréta, Jan Kryštof Liška, Michael Václav Halbax. Díky vynikajícímu talentu dospěl ve své tvorbě k syntéze všech těchto vlivů. Jeho díla (ověřeno je přes 60 obrazů, k tomu četné kresby) se vyznačují dramatickým výrazem, jedinečnou prací se světlem a promyšlenou kompozicí, která jim dodává hluboký symbolický rozměr. To platí především pro rozměrná oltářní plátna (Stařec Simeon s Ježíškem v NG v Praze, Smrt sv. Vintíře a Smrt sv. Benedikta pro břevnovský kostel sv. Markéty ad.). Významně je v jeho práci zastoupena i portrétní tvorba a nevyhýbal se ani profánním motivům. Objednavateli jeho děl byly velké klášterní domy – benediktini, cisterciáci, karmelitáni - a významné šlechtické rody. Maloval na panstvích a ve službách Šternberků, Lažanských, Černínů, nebo Lobkoviců.
V osobním životě byl Petr Brand ztělesněním uměleckého bohémství – bezstarostný hýřil, nesvědomitý manžel, nezodpovědný kumpán. I když byl na svou dobu znamenitě placen, zemřel opuštěn a chudý v kutnohorské hospodě U černého koníčka.
350. výročí narození mistra barokní malby v Čechách je zajisté důvodem k připomínce a k shrnutí výsledků nejnovějších výzkumů tvorby Petra Brandla. Tohoto úkolu se bravurně zhostí jeden z našich nejuznávanějších historiků baroka prof. Dr. Vít Vlnas, Ph.D., a díky působivé projekci obrazů i tónům barokní hudby ožije vzpomínka na velkou uměleckou osobnost ve velké historické době.
Termín: 4. duben 2018